Trail run

November 16, 2014 01:00

upper Rim trail